SaunaOnline Taloyhtiö tarjoaa taloyhtiöille ainutlaatuisen mahdollisuuden:

1. Ottaa käyttöön modernin yhteistilojen online-varausjärjestelmän nopeasti ja ilman alkuinvestointeja.
2. Tarjota asukkaille helppokäyttöisen kanavan varata talon yhteisiä tiloja paikasta ja ajasta riippumatta.
3. Saada lisätuottoja taloyhtiölle parantamalla yhteisten tilojen käyttöasteita ja vähentää turhaa hallinnollista työtä täysin automatisoidulla varausprosessilla ja maksuliikenteellä.


Palvelusta hyötyvät kaikki osapuolet!


Hyödyt talon asukkaille:
  • 24/7-periaatteella toimiva helppokäyttöinen online-varaus, joka vastaa nykyaikaisten asiakkaiden vaatimuksiin ja laskee kynnystä hyödyntää yhteisiä tiloja
  • Mahdollisuus yksittäisten varausten tekemiseen omien tarpeiden mukaan
  • Taloyhtiön yhteistilojen reaaliaikaiset varaustilannetiedot
  • Ei tarvetta kontaktoida puhelimitse tai sähköpostilla huoltoyhtiötä tai muuta varauksista vastaavaa tahoa

Hyödyt isännöitsijälle, huoltoyhtiölle tai muulle varauksia hallinoivalle taholle:
  • Tuo kustannussäästöjä vähentämällä varauskyselyjä ja varauksiin liittyvää byrokratiaa
  • Verkkomaksujen ansiosta varauksia ei tarvitse enää laskuttaa erikseen, mikä tuo suhteessa merkittäviä säästöjä erityisesti hinnaltaan pienten varausten kohdalla
  • Tyytyväisempi taloyhtiön hallitus ja tyytyväisemmät asukkaat

Hyödyt taloyhtiölle:
  • Nostaa taloyhtiön yhteisten tilojen käyttöastetta
  • Tuo lisätuottoja taloyhtiölle
  • Tyytyväisemmät asukkaat/osakkaat


SaunaOnline Taloyhtiö 30 sekunnissa: Lenkillä