Käyttöönotto


Teknisesti palvelu on mahdollista saada käyttöön jopa saman päivän aikana. Tyypillisesti aikaa kuitenkin kuluu taloyhtiön päätöksentekoprosessiin, asukkaiden tiedottamiseen sekä vastuuhenkilöistä sopimiseen.

Seuraavassa on kuvattu suosittelemamme 3 kuukauden pilottivaiheeseen perustuva käyttöönottoprosessi, jolla varmistetaan, että varausjärjestelmä vastaa tarpeisiin ja käyttö lähtee sulavasti käyntiin. Pilotin toteuttaminen on myös taloyhtiölle riskitön, sillä järjestelmästä ei veloiteta kk-maksua ensimmäisen 3 kuukauden aikana.

SaunaOnline Taloyhtiö käyttöönottoprosessi


1. Kokeilutunnusten luonti ja järjestelmän konfigurointi

 • Luomme käyttöönne kokeilutilin, jota voidaan myöhemmin käyttää suoraan myös varsinaisena tuotantotilinä
 • Tarkoitus on heti alussa konfiguroida järjestelmä sillä oletuksella, että se voidaan myöhemmin ottaa varsinaiseen käyttöön


 • Keskeiset päätettävät asiat ja toimenpiteet:
  - Mitä varattavia kohteita palveluun tuodaan?
  - Varausten hinnoittelu, varausikkunat ja säännöt (kaikkia näitä voidaan päivittää myös myöhemmin)2. Pilottijakson käynnistys ja tiedotus asukkaille

 • Hallituksen, isännöitsijän tai yhtiökokouksen päätös pilotin käynnistämisestä (käytännöt vaihtelevat taloyhtiöittäin)
 • Asukastiedotteen ja -ohjeistuksen laadinta
  - Tarjoamme tähän valmiit mallipohjat
  - Suosittelemme, että asukkaille lähetetään tiedote ja lisäksi varausohjeet tulostetaan taloyhtiön ilmoitustaululle ja saunatilan yhteyteen


 • Keskeiset päätettävät asiat ja toimenpiteet:
  - Kuka on järjestelmän pääkäyttäjä (esim. isännöintitoimisto, huoltoyhtiö tai hallituksen jäsen)
  - Pääkäyttäjän vastuulla on hintojen ja varausikkunoiden ylläpito järjestelmässä, mahdollisten vakiovuorojen päivittäminen kalenteriin sekä yhteyshenkilönä toimiminen sekä asukkaiden että SaunaOnlinen suuntaan
  - Virallinen käyttöönottopäivä
  - Sopimuksen allekirjoittaminen SaunaOnlinen kanssa


3. Päätös jatkaa palvelun käyttöä pilotin jälkeen

 • Johtopäätökset 3 kk:n pilottijaksosta
 • Mitään uusia toimenpiteitä tai päätöksiä ei tarvita, mikäli järjestelmän käyttöä jatketaan
 • (Sopimuksen irtisanominen, mikäli käyttöä ei haluta jatkaa pilotin jälkeen)