Palvelut:    SaunaOnline.fi   |   Kokoustila.fi   |   TalonSauna.fi

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU -tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste:1. Rekisterinpitäjä

Nordic Online Reservations Group Oy
Kalevankatu 21 A 11
00100 Helsinki
support@saunaonline.fi


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tuomas Takkula


3. Rekisterin nimi

SaunaOnlinen asiakas- ja markkinointirekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, palvelujen tarjoaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan ja markkinointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan ilmoittamat yhteystiedot
 • Tiedon saako asiakkaan tietoja käyttää markkinointiin
 • Tiedot asiakkaan tekemistä varauksista
 • Teknisiä tietoja www-sivun käyttöön liittyen, kuten IP-osoite, selailun ajankohta, käytetyt linkit, lähteenä olleet www-sivut ja palvelussa katsotut www-sivut
 • Muut asiakkaan vapaaehtoisesti ilmoittamat tiedot, joita laki ei estä tallentamasta

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja voidaan kerätä seuraavista lähteistä:

 • Asiakkaan palvelun tilauksessa ilmoittamat tiedot
 • Palvelun tilauksen yhteydessä tapahtuneet maksutiedot
 • Asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot
 • Asiakassuhteen hoidon yhteydessä asiakkaalta kerättävät tiedot
 • Kyselyjen ja kilpailujen yhteydessä kerättävät tiedot
 • Asiakkaan www-selailun yhteydessä välittyvät tekniset tiedot

Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää väestörekisteriä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Nordic Online Reservations Group Oy ei luovuta henkilötietoja muuten kuin seuraavissa tilanteissa:

 • Saunatilojen vuokraajat. Asiakkaan yhteystiedot ja varauksiin liittyvät tiedot näkyvät yritykselle, joka toimii tilan vuokraajana tilassa, johon asiakas on tehnyt tilavarauksen. Saunatilan vuokraaja näkee ainoastaan yhteystiedot ja kyseiseen tilaan tehtyjen varauksien tiedot.
 • Suostumus. Henkilötietoja voidaan luovuttaa markkinointiin, jos henkilö on antanut suostumuksen markkinointiin.
 • Alihankkijat. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Nordic Online Reservations Group Oy:n alihankkijoille siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.
 • Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.
 • Yritysjärjestelyt. Mikäli Nordic Online Reservations Group Oy myy liiketoimintansa tai osan siitä, voidaan kyseiseen liiketoimintaan liittyviä henkilötietoja siirtää liiketoiminnan mukana uudelle omistajalle.


8. Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n ulkopuolelle.


9. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.


10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu suojattu salasanoilla ja muilla asianmukaisilla suojausmekanismeilla. Ainoastaan yrityksen määrätyillä työntekijöillä on pääsy rekisteriin. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.


11. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, Asiakkaan allekirjoittamalla pyynnöllä, joka Asiakkaan tulee toimittaa postitse tässä rekisteriselosteessa annettuun osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin. Tämä voidaan tehdä ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun.

SAUNAONLINE LYHYESTI

SaunaOnline on sauna- ja kokoustilojen online-varauspalvelu, jossa näet reaaliaikaisesti tilojen varaustilanteet ja hinnat, ja voit varata tilan kokousta, illanviettoa tai muuta tapahtumaa varten nopeasti ja vaivattomasti 24/7.

SaunaOnline

ASIAKASPALVELU

p. 0600 15705 (*
asiakaspalvelu@saunaonline.fi
Arkisin klo 8-18

*) Puhelun hinta 1,98 €/min + pvm.
Jonotus on maksuton.


» Anna palautetta

MUUTA

» Tietoa palvelusta
» Yhteystiedot
» Rekisteriseloste
» Saunatilojen omistajat
» Saunatilojen hallintapaneeli


Nordic Online Reservations Group Oy

© Nordic Online Reservations Group Oy 2014-2017

SAUNAONLINE.FI SISÄPIIRI

Liity sähköpostilistallemme ja kuulet ensimmäisenä huipputarjouksista